Kabanata 1896

“…Halika dito! Dalian mo at tingnan ang lahat ng ito!" sabi ng isa sa mga tauhan ni Tye na naunang nag-scout sa kanila. Sinundan ng lahat ang pinanggalingan ng boses nang marinig nila iyon... at hindi nagtagal, nanlaki ang mga mata nila sa sobrang pagkamangha. Sa kailaliman ng kweba, makikita ang isang matingkad na liwanag na napakaganda ng mga ilaw... Makikita rin sa buong lugar ang mga natural na jade at jadeite! “P*ta...” sigaw ni Ray habang kinukusot ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ngayon lang siya nakakita ng napakaganda at natural na itsura ng mga jade at jadeite sa kanyang buhay! Namangha rin ang lahat sa nakita nila dahil hindi nila inasahan na may ganoong lugar pala sa mundong ito... Talagang nakakahanga! Sinimulan ng lahat na tumingin sa paligid ng mahiwagang kuweba... Maya-maya pa ay napansin ni Gerald na naglabas ng martilyo ang isa sa mga tauhan ni Tye! Alam na niya ngayon kung ano ang mangyayari kaya mabilis siyang sumig

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser