Kabanata 1897

Huminto ng sandali si Gerald bago siya tumingin kay Tye bago siya sumagot, “... Okay sige. Kung gusto mong umalis sa lugar na ito ng ligtas, nakikiusap ako sayo na sabihin sa iyong mga tauhan na maging mas masunurin. Hindi na nila pwedeng hawakan ang kahit anong bagay dito! Mati-trigger nila ang isa pang trap at tuluyan na tayong mata-trap dito kapag nangyari iyon!" Nilinaw na ni Gerald ang kanyang sarili sa pagkakataong ito, kaya tumalikod si Gerald nang hindi na nagsasalita pa. Bahala na si Tye kung makikinig siya o hindi... Nakatitig pa rin si Tye kay Gerald habang sinusubukan niyang maghanap ng isa pang labasan, bigla niyang naramdaman na tumingin sa lalaking naging dahilan ng lahat ng ito. Hindi sana sila na-trap dito kung hindi lang siya naging gahaman! Mabilis na yumuko ang salarin nang makita niya si Tye upang umiwas ng kanyang tingin, hindi siya naglakas-loob na tingnan si Tye sa kanyang mga mata... Natawa na lang si Tye nang makita niya ito bago niya tiningnan ang lah

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser