Kabanata 1898

Matapos marinig ang sinabi ni Gerald, parehong napabuntong-hininga sina Ray at Yann. “…Si-sinasabi mo ba na mamatay rin tayo tulad nila, Mr. Crawford...? Dito na ba tayo mamamatay...?" kinakabahan na sinabi ni Ray. "Uy, huwag mong i-jinx! Magtiwala ka pa kay Gerald! Sigurado akong makakasip siya ng paraan para makaalis tayo dito!" ganti ni Yann. "Napaisip rin ako tungkol doon… Base sa mga natipon nating impormasyon pagkatapos suriin ang paligid, masakit para sa akin na sabihin na may mataas na pagkakataon na tayo ay talagang mamamatay sa loob ng kweba!" sagot ni Gerald. Nanlaki ang mga mata nina Ray at Yann nang marinig iyon. Inasahan na niya na maririnig niya ang bagay na ito pero nanlumo pa rin siya ngayong narinig niya ito ... Pagkatapos sabihin iyon, nagpatuloy sa paglalakad si Gerald nang mas malalim papasok sa kweba. Alam niya na masyadong malaki ang kweba at mayroon pa ring pagkakataon na mayroong isa pang labasan sa dulo... Natural, sinundan rin siya nina Ray at Yan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser