Kabanata 1900

Nagtatakang tumingin si Yann kay Gerald bago niya sinabi, “May problema ba, Gerald?” “Oo nga, Mr. Crawford! Hindi ba dapat umalis na tayo?" nalilitong tinanong ni Ray. “Hush. Bigyan mo ako ng maliit na kutsilyo, Ray!" utos ni Gerald. Sinunod niya ang sinabi ni Gerald at kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo sa kanyang sinturon bago niya ito ibinigay kay Gerald... Ang maliit na kutsilyo na ngayon ay nasa kanyang kamay ni Gerald at naglakad siya patungo sa isang crystal emerald-green jade— na kasing laki ng isang itlog ng manok—na naka-embed sa dingding... Pagkatapos nito, nanlaki ang mga mata nina Ray at Yann habang pinagmamasdan nila si Gerald na mahusay na ginamit ang kutsilyo para tanggalin ang jade sa dingding! “…H-huh? Hindi ba't sinabi mo na huwag naming hawakan ang mga jade dito, Mr. Crawford?!" gulat na sinabi ni Ray. Matapos ihulog ang jade sa kanyang bulsa, kaswal na sumagot si Gerald, "Totoo, pero tandaan niyo na kadalasan ay walang anumang mga bitag malapit

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser