Kabanata 1901

"Hala! Iba ka talaga, Gerald!" sigaw ni Yann sa pagkamangha. Talagang naalala ni Gerald na nakawin ang mapa ni Tye kanina sa kabila ng nakaka-stress na sitwasyon! Pero ito ay maganda para sa kanila! Ngayong si Tye at ang iba pa ay wala nang mapa, hindi na nila maipagpapatuloy ang kanilang paghahanap! "Pumunta dito si Tye at ang kanyang mga tauhan para sa kayamanan, pero magkaiba kami ng layunin. Ang nakikita nating mahalaga ay iba sa kanila. Gusto ko na makinig kayong dalawa ng mabuti sa akin. Kapag nakarating na tayo sa ating destinasyon, wala kayong pwedeng hawakan o kunin ang kahit ano nang hindi muna humihingi ng pahintulot ko! Nililinaw ko ba ang sarili ko?" sabi ni Gerald. "Naiintindihan namin, Mr. Crawford!" sagot ni Ray. "Pero... kung wala tayong kukunin, ang paglalakbay na ito ay masasayang lang, hindi ba, Mr. Crawford...?" nag-aatubiling tinanong ni Yann. "Hindi ko na sana ito uulitin, pero sana maintindihan mo na ang kasakiman ay humahantong lamang sa kapahamakan,

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser