Kabanata 1911

Alam ni Gerald na ang pananatili dito ng mas matagal ay magdudulot lamang ng mas maraming problema, kaya pagkatapos magpahinga ng kaunti, tumayo siya bago niya sinabing, "Umalis na tayo sa lugar na ito hangga't kaya pa natin!" Pagkatapos nito ay bumalik ang dalawa sa sealed entrance ng kweba... Nang makarating na sila doon, mabilis nilang napagtanto na walang mekanismo para mabuksan ang mga pinto, wala silang makita ni isa... Hindi rin nakakatulong ang matinding kadiliman… Ngayong hindi nila alam kung paano mahahanap ang machine, napatingin si Ray sa napakalaking pader na bato na nakaharang sa pasukan ng kweba bago siya tumingin kay Gerald at nagtanong, “…Paano… tayo aalis ngayon, Mr. Crawford…?” “…Dahil may machine sa labas na pinayagan tayong pumasok, sigurado akong may isa pa dito na makakatulong para makaalis tayo! Dahil ang susi ay ang Yin at Yang sides—batay sa layout ng The Eight Diagrams—para buksan ang pinto sa labas, sa tingin ko ang susi ang makikita sa kabilang baha

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser