Kabanata 1912

Pagkatapos nito ay muling bumangon si Gerald at pinakiramdaman ang kanyang paligid... Dahil hindi pantay ang pader na bato, pinapahirap nito ang kanilang tsansa na mahanap ang machine na makakabukas nito... Lalo namang na-motivate si Ray na subukang hanapin muli ang machine pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Gerald. Dahil doon, sinimulan niyang gawin ang ginagawa ni Gerald, umaasang makakahanap na siya ng paraan para makaalis sa lugar na ito... Habang pinapakiramdaman nila ang dingding, nagpanting ang tenga ni Gerald nang marinig ang malutong na ‘click’. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa isang bato na biglang bumaon na kasalukuyang tinatapakan ng paa niya—… Pag-angat ng kanyang paa, pinagmasdan niya na palalim ng palalim ang bato matapos niya itong tapakan... At nang huminto ito, isang bahagi ng pader na bato ang bumukas! Parehong nagulat at natuwa ang dalawa, kaya biglang lumingon si Ray kay Gerald habang sinasabi, “M-Mr. Crawford…!” Kahit si Gerald ay

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.