Kabanata 1913

"Okay lang kung hindi mo ito naintindihan. Sa ngayon, magkakaroon ako ng out-of-body na experience ngayon para tingnan kung tama ang aking theory! Pakibantayan ng mabuti ang katawan ko sa ngayon!" sabi ni Gerald. “Okay, Mr. Crawford! Mag-ingat ka!” sagot ni Ray habang tumatango si Gerald bago siya humiga... Maya-maya pa, ang kanyang ghost form ay lumabas mula sa kanyang katawan bago ito sumisid pababa! Habang palalim ng palalim si Gerald, sa kalaunan ay nakita niya ang pinanggalingan ng dalawa... Totoo sa hula ni Gerald, meron pala talagang malaking machine sa ilalim ng lugar na nagpapagana sa buong lugar! Nang malutas ang misteryong iyon, alam ni Gerald na para makatakas sila sa mala-impyernong loop na ito, kakailanganin nilang gumawa ng literal na ‘leap of faith’ pagkatapos makahanap ng isang siguradong number sa hagdan... Kung hindi, baka dito na nila maibibigay ang buong buhay nila... Ngayong natutunan na niya ang lahat ng ito, bumalik si Gerald sa kanyang pisikal na kata

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser