Kabanata 1914

Napangiti lang si Gerald nang marinig niya ang pag-aalala sa boses ni Ray bago niya sinabi, “Ano pang hinihintay mo, Ray? Tumalon ka na!” Natuwa si Ray nang marinig niyang sumagot sa kanya si Gerald. Kung tutuusin, hindi lang buhay pa si Gerald, pero mukhang naging matagumpay siya sa paghahanap ng paraan para makatakas sa mala-impyernong loop na ito! Dahil dito, nag-ipon si Ray ng lakas ng loob... bago siya tumalon at dumiretso pababa sa bangin! Sumisigaw siya habang bumabagsak siya, ngunit ang kanyang takot ay napalitan ng pagkalito nang mapagtanto niyang ang kanyang mga paa ay nasa lupa na. Ilang segundo lamang ang tinagal ng pagbagsak! “…Kailangan mo ba talagang sumigaw ng ganoon kalakas…” reklamo ni Gerald na pumipintig na ang tenga dahil sa sobrang lakas ng sigaw ni Ray. Habang naiinis si Gerald, si Ray naman ay tuwang-tuwa dahil buhay pa siya kaya bigla siyang sumigaw, “Bu-Buhay pa ako! Sandali lang rin ang pagbagsakl! Sa wakas ay nakalaya na tayo sa hagdan na iyon, Mr.

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser