Kabanata 1923

Pagkatapos niyang tumawa, ginamit ni Tye ang lahat ng kanyang lakas para iangat ang takip mula sa kabaong! Kahit pa agad na tumalon si Gerald at sinipa si Tye sa hangin pagkatapos makita iyon, nagawa na ang gawa. Dahil bukas na ang kabaong, nagsimulang manginig nang marahas ang buong silid, nagpapadala ng mga labi—mula sa kisame—na bumagsak kung saan-saan...! Gayunpaman, ang atensyon ni Gerald ay kasalukuyang nasa mas nakababahalang mga bagay, tulad ng itim na ambon na kalalabas lang sa gintong kabaong! Gaya ng hula ni Gerald, may isang bagay na lubhang mapanganib sa loob ng kabaong na iyon! Anuman ang kaso, ang mga bagay ay mukhang masama. Dahil doon, agad na umatras si Gerald sa silid at muling nakipagkita kay Ray na kanina pa nagtatago sa isang blind spot sa labas mismo ng silid. Nang makita si Gerald, mabilis na nagtanong si Ray, "A-ano ang dapat nating gawin ngayon, Mr. Crawford...?!" “Tatakbo, siyempre! Kailangan na nating makaalis dito!" sigaw ni Gerald habang hinawa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.