Kabanata 1924

Kasunod niyon, masama ang tingin ni Tye sa dalawa habang pinasabog niya ang isang globo ng itim na ambon patungo kina Gerald at Ray! Sakto namang nakailag ang dalawa, at nang makitang wala nang pagkakataon si Ray rito, agad na itinuro ni Gerald, “Magtago ka! Haharapin ko siya!" Tumango si Ray bago siya tumakbo sa isa sa mga bahay sa village habang nilalabas ni Gerald ang Astrabyss Sword. Naningkit ang kanyang mga mata habang lumalakas ang layunin niyang pumatay nang sumigaw si Gerald, "Dahil hindi ka pa patay, kukunin ko ang pagkakataong ito para personal na tapusin ka, Tye! Ang pinuno at ang mga villagers ay paghihiganti kahit anong mangyari!” Tulad ng nakikita ni Gerald na angkop na maaari pa rin niyang personal na ipaghiganti ang mga inosente, si Tye ay tumugon lamang ng isang mapang-akit na tawa. Mula doon, malinaw na ang kasalukuyang Tye ay hindi gaanong takot kay Gerald kaysa dati. Para sa kanya, si Gerald ay isang langgam na madali niyang crush ngayon. “Mayabang ka pa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser