Kabanata 1932

Nakaupo sila sa harap ng salamin habang nakatingin kay Tye Lamano. "Tye Lamano, sabihin mo sa akin kung bakit mo pinatay ang security guard?" Umupo si Harold sa kanyang upuan habang tinatanong niya si Tye. Hindi sinagot ni Tye ang tanong ni Harold. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tinitigan si Harold. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at talagang kinilabutan ang lahat ng taong nakakita sa kanya. "May tinatanong ako sayo!" Galit na sumigaw si Harold. "Hah, akala mo ba madali mo akong mahuhuli?" Malamig na sumigaw si Tye. Bigla namang kumunot ang noo ni Harold dahil hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Tye. Sa sumunod na segundo, naglabas si Tye ng itim na mist mula sa kanyang katawan. Ang itim na fog ay nag-transform sa isang matalim na spike at mabilis na tumagos sa salamin sa kanyang harapan, agad na nabasag ang salamin sa napakaraming piraso. Sa isang iglap ay itinapon sa lupa si Harold at ang kanyang tauhan. Si Tye naman ay nakal

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.