Kabanata 1933

Nakuha na ni Tye ang mga kaluluwa at lakas ng dalawang karaniwang tao kanina, pero hindi pa siya nakaka-recover. Ayaw niyang subukan na makipaglaban sa Astrabyss Sword, kaya sa ngayon ay magtatago na lang muna siya. Tumakbo si Harold palabas ng interrogation room at tinawag niya ang ibang tao para makakuha siya ng backup. Silang lahat ay may hawak na baril sa kanilang mga kamay. Iyon ay walang silbi sa isang half-phantom tulad ni Tye. Dahil dito ay sinigawan ni Gerald ang lahat, “Palabasin ang lahat ng tao sa gusaling ito!” Kung hindi sila aalis, sisipsipin ni Tye ang lahat ng kanilang lakas at kaluluwa sa abot ng makakaya niya. Hindi kayang iligtas ni Gerald ang lahat ng tao dito sa lahat ng pagkakataon. Takot na takot si Harold sa oras na ito. Ayaw niyang suwayin ang utos ni Gerald at inutusan niya kaagad ang kanyang mga tauhan. “Umalis kayong lahat!” Galit na galit si Tye nang makita niyang tumatakas ang lahat ng kanyang mga pagkain. Nag-transform muli siya sa isang itim na f

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser