Kabanata 2013

Bumuntong-hininga si Yalinda saka sinabi, “Natalo ako kay Levi sa first match ko! Ayokong pag-usapan ito... Pero sana nakita mo kung gaano kalakas si master, pa! Pinatumba niya si Clyde sa isang move lang, alam mo ba ‘yon?" Ngumiti si Tanner nang marinig niya iyon saka siya sumagot, “Oh? Napaka-angas! Ang pagkatalo ay bahagi lamang ng proseso ng pag-aaral, kaya hindi ito big deal! At saka, sumali ka lang naman para magsaya, di ba?” Tumango si Yalinda saka niya sinabi, "Oo nga pala, pa! Kailangan ko ang tulong mo." “Hmm? Ano ito?” nagtatakang tinanong ni Tanner. "Simula bukas, gusto kong turuan mo si Yale ng martial arts!" “…Huh? Bakit biglaan? At bakit ako?” gulat na tinanong ni Tanner, makikita na hindi niya inaasahan ang kahilingan ng kanyang anak. "Noon pa gustong matuto ni Yale, pero wala kaming oras ni master para turuan siya! Kaya… ayun,” sagot ni Yalinda habang nagkikibit-balikat. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Tanner kay Yale bago siya nagtanong, “Handa k

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser