Kabanata 2014

Tumalon muli si Gerald nang mapagtanto niya iyon at lumapag siya sa field sa ibaba. Sumunod rin sa kanya ang apat na mamamatay-tao at hindi nagtagal ay pinalibutan nila si Gerald... Tinitigan sila ni Gerald saka sinabi, “Tatanungin ko ulit kayo. Sinong nagpadala sa inyo dito?" Kahit pa nakakatakot ang kanyang pananalita, wala ni isa sa kanila ang nagsalita... Sa halip, itinaas lang nila ang kanilang mga machete at sumugod ng diretso kay Gerald! Doon napagtanto ni Gerald na hindi magiging option sa kanya ang makausap ang mga taong ito... Mahusay sa combat coordination ng mga lalaki at ang bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang attack style na bumabagay sa bawat isa at paniguradong malilito ang kanilang mga target kapag ginawa nila ito, ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang kalaban ay si Gerald... Bago pa man sila makapag-atake sa kanya, inihagis na ni Gerald ang napakaraming silver needles na itinatago niya sa ilalim ng kanyang damit at ang bawat isa sa kanila ay kasing bili

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.