Kabanata 2054

Sa puntong ito, siguradong-sigurado na si Gerald na ang babae ay mula sa Seadom Tribe, kaya gagawin niya ang lahat para protektahan siya. Hindi niya alam kung bakit gustong siya tinulungan ni Gerald, pero pumayag na lang siya at nanatiling malapit sa kanyang likuran... “Sagutin mo ako! Bakit ka nakikialam sa ginagawa namin? Saang pamilya ka kabilang? Japanese ka ba?" sabi ng lalaki na naiinis ngayon dahil malapit na niyang matapos ang Futaba Fujiko kanina. Hindi siya pinansin ni Gerald ang lalaki at tumingin lang siya kay Fujiko bago siya nagtanong, "Gusto mo ba siyang patayin?" "Huwag mo siyang patayin... Pabagsakin mo lang siya..." bulong ni Fujiko. Tumango si Gerald saka siya humarap sa lalaki... at napabilis niya itong sinuntok sa dibdib! Hindi man lang nakapag-react sa tamang oras ang lalaki bago siya tumalsik ng 30 feet mula sa una niyang kinatatayuan! Nang mawala ang ulap ng alikabok, dahan-dahang tumayo ang lalaki habang nakahawak siya sa kanyang sugatang dibdib at

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.