Kabanata 2055

Nang pumasok ito sa isip niya, mabilis na tumakbo si Gerald sa washroom para wiwisikan ng tubig ang mukha. Ayaw niyang hubaran ang babae, pero ito ay isang life and death situation. Matagal bago siya nakahanap ng miyembro ng Seadom Tribe at dahil mayroon siyang espesyal na pendant na iyon, naramdaman ni Gerald na meron siyang special status sa kanyang pamilya. Kaya kung siya ay mamamatay, lalong mahihirapan si Gerald na makahanap ng miyembro ng Seadom Tribe na nasa parehong status… Matapos mag-isip, napabuntong-hininga si Gerald habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili. Hindi ito ang tamang oras para isipin ang tawag ng laman. Dahil doon, lumabas siya ng banyo at maingat na sinimulan siyang hubarin... Makalipas ang halos dalawang oras, doon niya tuluyang pinagaling ang kanyang mga internal injuries gamit ang kanyang Herculean Primordial Spirit. Pagkatapos nito ay mabilis niya itong binalot ng kumot bago naligo sa malamig na tubig para pakalmahin ang kanyang sarili. Sa ka

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser