Kabanata 2058

Nagtaka ang binata, kaya naglakad siya papunta kay Gerald bago siya bumulong, "Alam mo na ayaw ni master na pumapasok ang ibang tao sa ating bahay, miss..." Bumulong man ang lalaki, narinig naman ni Gerald ang bawat salitang sinasabi niya. Dahil dito ay napangiti siya. Base sa sinabi ng lalaking iyon, mas malaki ang pagkakataon na ang pamilyang Futaba ang parte ng Seadom Tribe. Kumunot ang noo ni Fujiko habang sumasagot, “Inatake ako ng isang miyembro ng pamilyang Hanyu noong nakaraan! Kung hindi pumasok ang lalaking ito para iligtas ako kanina, patay na sana ako ngayon!" Agad na nanlaki ang mga mata ng binata nang marinig niya iyon. Gayunpaman, mabilis siyang natauhan bago siya lumingon kay Gerald at magalang na sinabing, “Ganun ba! Please, pasok ka sir!" Pagbaba ng sasakyan, naudyukang magsalita si Gerald, "Mukhang napakataas ng rank mo sa iyong pamilya..." Awkward na ngumiti si Fujiko saka sinabi, "Tatay ko ang master ng aming pamilya..." Sa totoo lang, iyon ang dahilan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser