Kabanata 2059

“Kaya pala parang pamilyar ang pangalan mo! Ikaw pala ng taong nag-iisang pinabagsak ang tatlong malalaking pamilya sa Yanam! Kung tama ang alaala ko, gumawa ka rin ng kaunting kaguluhan sa Yanam military!" sabi ng ama ni Fujiko. Nag-iba ang tingin ni Fujiko kay Gerald nang malaman ito. Napagtanto niya rin na parang pamilyar ang pangalan nito noong una niyang nalaman ito. Ito pala ang Gerald na naghasik ng lagim sa Yanam! Napagtanto ng tatay ni Fujiko na awkward ang bagay na sinabi niya, kaya tumahimik siya bago niya iwinagayway ang kanyang kamay habang sinasabi, “...Hindi mo na kailangang magpaliwanag kung bakit mo ginawa iyon. Wala akong kahit anong interes sa mga nangyari sa Yanam at sigurado ako na mayroon ka ring mga dahilan para gawin iyon. Regardless sa lahat ng iyon, ang mahalaga ay nailigtas mo ang aking pinakamamahal na anak na babae... Kung hindi ka pumasok sa laban, malamang ang aking anak ay... Mula ngayon, ikaw ay isang benefactor ng aking pamilya! Kung sakaling kaila

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.