Kabanata 2068

Kahit pagkatapos kumain ni Kai, ang kanyang mahalay na mga mata ay nanatiling nakadikit kay Fujiko at paminsan-minsan ay nakatingin ito ng masama kay Gerald. Sa puntong ito, napagdesisyunan niya na kahit ano pa ang tunay na pagkatao ni Gerald, hindi aalis ng buo ang lalaking iyon sa lugar na ito..! Napansin ni Gerald ang mapanlinlang na mga tingin ni Kai kay Fujiko buong hapunan, kaya inubos niya ang kanyang alak bago niya mahinahong sinabing, “Masarap ang dinner kanina! Bilang pasasalamat sa kabutihan mo, bibigyan kita ng isang magandang paalala... Iwasan mong gumawa ng mahalay na bagay ngayong gabi. Kung hindi, may isang tao na pwedeng mahirapan dito…” Ngumiti si Kai saka niya sinabi, “…Maraming salamat sa payo mo. Tapos na tayong kumain kaya magpahinga na ikaw. May mga bagay pa akong dapat pag-usapan kay Miss Fujiko tungkol sa mga kontrata ng aming mga pamilya, kaya alam mo naman na hindi ka pwedeng mangialam dito, hindi ba?" “Oo naman,” sagot ni Gerald habang nagkibit-balikat

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.