Kabanata 2069

“…Anong sinusubukan mong sabihin?” direktang tinanong ni Fujiko. Itinigil na ni Kai ang formalities at sumagot, “Ano pa ba? Sabay tayong matutulog syempre!" "Mr. Kanagawa, hindi ba mas mabuting iwasan natin gawin ang mga bagay na iyon hanggang sa maging in-laws ng aming pamilya ang pamilya mo?" sabi ni Fujiko habang pilit na pinipigilan ang kanyang pagkasuklam. Kung hindi dahil sa kapakanan ng kanyang pamilya, aalis na agad siya sa lugar na ito ngayon din... “...Wala ka bang muwang?” sabi ni Kai habang nakahawak sa braso ni Fujiko, nawala na ang kaninang ngiti sa kanyang mukha. "Aray…! Sinasaktan mo ako!" sigaw ni Fujiko habang pilit niyang pinapakawalan ang kanyang sarili sa pagkakahawak ni Kai. Gayunpaman, mas malakas siya kaysa sa inaasahan niya, at masakit pa ang kanyang mga sugat mula sa atake ng Hanyu assassin noong nakaraan. Pinagaling na siya ni Gerald noon, pero hindi pa bumabalik ang tunay niyang lakas... Hindi pinansin ni Kai ang kanyang sinabi at patuloy niyang hi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser