Kabanata 2071

Kung mapunta si Fujiko sa isang mapanganib na sitwasyon, alam ni Gerald na hindi na siya makakakuha ng anumang impormasyon tungkol sa Seadom Tribe mula sa iba pang miyembro ng pamilyang Futaba. Kailangan niyang iligtas si Fujiko bago pa may mangyaring masama sa kanya! Nang mapagtanto na nabuksan na ang pinto, inilagay ng mga tauhan ang kanilang mga kamay sa likuran habang nagtatanong ang isa sa kanila, "May maitutulong ba kami, Mr. Crawford?" Ngumiti lamang si Gerald nang mapagtanto niya kung saan nakalagay ang kanilang mga kamay, bago siya sumagot, “Lalabas ako para mamasyal. Medyo boring dito, hindi ba? Hindi mo naman ako pipigilan na gawin iyon, tama ba...?" "Pasensya na pero hindi pwede. Dahil isa kang distinguished guest ng pamilyang Futaba, isa ka na ring distinguished guest ng pamilyang Kanagawa. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong manatili sa loob para sa iyong sariling kaligtasan. Hindi kami mananagot kung may mangyaring masama sayo,” sagot ng tauhan habang umiili

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser