Kabanata 2072

Sa puntong iyon, puno na ng libog ang utak ni Kai na hindi niya namalayan na pumasok na pala si Gerald. Sumimangot si Gerald nang makita niya ang nakakasuklam na aksyon ni Kai, bago niya sinabi, "Miss Fujiko!" Hinawakan niya si Kai sa kanyang kwelyo at hinagis niya sa sahig ang lalaki naka-drugs. Naramdaman ni Kai na may mali sa oras na iyon, ngunit masyadong nilamon ng mabangis na pagnanasa ang kanyang realidad, kaya hiningal ang lalaki sa sandaling iyon... Nang mapunta sa malayo si Kai, lumapit si Gerald sa tabi ni Fujiko at nagtanong, "Okay ka lang ba, Miss Fujiko...?" “O-Okay lang ako… Salamat sa pagdating mo... Kung hindi, paniguradong…” sabi ni Fujiko habang humihina ang kanyang boses. Masyado siyang natatakot na isipin kung ano ang mangyayari sa kanya kung hindi siya nailigtas ni Gerald sa tamang panahon... “…Hindi isang trusted na pamilya ang pamilyang Kanagawa. Hayaan mo akong ihatid ka pauwi,” sagot ni Gerald habang nakatingin sa malayo at napabuntong hininga siya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser