Kabanata 2073

Tiningnan ng masama ng tauhan si Gerald habang pinapanood nila itong lumalapit sa kanila, "Tama si Brother Kai... Ikaw ay isang problema sa pamilyang Kanagawa!" Mabilis na sumugod si Gerald at hindi pinansin ang sinabi ng tauhan! Huli na nang makaramdam ng matinding pananakit sa likod ng ulo ang tauhan... at doon siya nawalan ng malay! Nang makita iyon, agad na nalaglag ang panga ng kaninang servant habang sinusubukan nitong tumakas at alertuhan ang iba tungkol kay Gerald. Sa kasamaang palad para sa kanya, bago pa siya makaalis at naramdaman niyang may kamay na humawak sa kanyang balikat...! "At saan ka pupunta...?" nakangiting tinanong ni Gerald. “Um... kailangan kong gumamit ng banyo...?" nauutal na sinabi ng servant at makikita na nanginginig ang kanyang panga sa takot. Umiling si Gerald saka niya hinampas ang lalaki sa kanyang leeg... at nanlambot ang katawan ng lalaki. Pagkatapos nito ay sinimulan ni Gerald na kaladkarin ang mga walang malay na lalaki sa kwarto... Sa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser