Kabanata 2093

Nang marinig ang lahat ng ingay na iyon, mabilis na sumulpot sa pintuan ang mga tauhan ni Ryugu habang nagtatanong, “Anong problema, Team Leader?!” “… Walang nangyari. Tawagin niyo ang lahat ng mga heads ng secondary assassination teams. May mahalagang bagay akong gustong pag-usapan sa kanila. Sabihin niyo sa kanila na sabihin ang anumang clues na nakita nila tungkol sa pamilyang Futaba!" utos ni Ryugu habang hinihingal. Hindi niya sisirain ang kanyang imahe sa pamamagitan ng pagbabahagi ng problema niya sa kanyang mga tauhan. Ito ang dahilan kung bakit siniguro niyang ipakita ang kanyang leader front sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos magpalitan ng tingin sa isa't isa ng kanyang mga tauhan, ang mga ito ay tumango bago sila sumigaw, "Masusunod!" Makalipas ang halos ten minutes nang makitang may walong bagong mukha ang nagtipon sa kwarto ni Ryugu. Ang mga lalaking ito ay ang mga leaders ng second assassination team at sila ay sumusunod sa utos ni Ryugu. Matapos silang tingnan n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.