Kabanata 2094

“May kinalaman ba si Kai sa desisyon mo, team leader…?” tanong ng ilang mga tauhan nang magkaroon sila ng kakaibang kutob. “...Walang punto kung pag-uusapan lamang natin ito. Pinapunta ko kayo dito dahil kailangan nating pag-usapan kung paano natin haharapin si Gerald. Natandaan ko na sinabi ng ilan sa inyo na meron kayong clues na may kinalaman sa pamilyang Futaba. Dala niyo ba ang mga ito?” sabi ni Ryugu habang nakatingin sa kanila. “Ito ang mga clues!” sabi ng isa sa mga lalaki habang kinukuha niya ang hard disk mula sa kanyang bulsa sa harapan ni Ryugu. Pagkatapos nito ay kinonekta ito ng isang subordinate sa isang computer at kasunod nito… lumabas ang maraming impormasyon sa screen. Ito ay compilation na natutunan ng pamilyang Hanyu tungkol sa pamilyang Futaba sa loob ng dalawang taon. Makikita sa impormasyon ang personal at business relationships ng pamilyang Futaba at gayundin ang ilang detalye tungkol kay Takuya. Sinuri ni Ryugu ang lahat ng impormasyon at binuksan niya ang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.