Kabanata 2136

"Mula ngayon, papalitan niya si Alder Lightbody at sasali siya sa event kasama kayong lahat dito!" Ipinakilala ng opisyal ng Japanese war department ang lalaking katabi niya. "Isang special forces agent mula sa Yanam?" Namangha ang lahat nang marinig ito. Alam ng lahat ang tungkol sa balita ng pagkawala ni Alder, isa sa mga special forces agent ng Yanam. Ngunit ngayon ay ipinakita sa kanila ang isang bagong special forces agent ng Yanam, kaya hindi nila maiwasang magulat. "Papalitan ko si Alder Lightbody para sumali sa war contest," Ang lalaki ay may mapanganib na tingin sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang buong kwarto bago siya nagsalita. Makikita ang attraction sa mga mata ng lahat habang nakatingin ang mga ito sa kanya, ngunit walang nagsasalita. Kung tutuusin, ayaw nilang maging involved sa Yanam pagkatapos ng nangyari sa kanilang special forces agent. Dagdag pa rito, walang sinuman ang nag-akala kung ang special forces agent na ito ay papalitan o hindi si Alder, p

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser