Kabanata 2137

Mayroon talagang isang Weston man sa isang ninja family. Hindi rin alam ni Gerald ang dahilan kung bakit siya tinulungan ng lalaki. Baka may gusto siyang malaman kay Gerald. Nagdesisyon siya na pagkatapos ng war competition, babalik doon si Gerald para malaman ang mga sikreto ng matanda. Kung makakatulong siya kay Gerald, mapapadali ito kapag kaharap niya ang mga pamilyang Kanagawa at Hanyu. Hindi namalayan ni Gerald na nakaramdam na siya ng pagod. Dahil wala siyang kahit anong panganib na nakita, humiga ulit siya sa kama at nakatulog. Nahulog sa lupa ang kanyang sigarilyo nang maubos ito. Kinaumagahan, nagising si Gerald sa isang tawag. Ang gumising kay Gerald ay walang iba kundi si Noda Ichiro. "Mr. Gerald, pwede ko bang malaman kung nasaan ka ngayon?" Binuksan ni Gerald ang inaantok niyang mga mata at sinagot ang tawag matapos tingnan ng sandali ang caller ID. Ngunit narinig niya ang nagmamadaling boses ni Noda sa kabilang linya. "Nagpapahinga ako sa isang kwarto sa training

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser