Kabanata 2147

Matapos marinig ang sinabi ni Kai, nagpalitan ng tingin ang apat na tauhan bago nila sinabing, "...Sa palagay namin tama ka!" Gaya nga ng sinabi ni Kai, kahit na hindi mapatay ng mga assassin si Gerald, malamang na hindi nila sasabihin kung sino ang kumuha sa kanila. Nangangahulugan ito na mas maraming pera ang kailangang gastusin nila, pero ano ba ang pera sa pamilyang Kanagawa? Sa totoo lang, malamang mas mura ang pagkuha ng hitman kaysa sa nakasanayan ni Kai na expenses sa mga bar kada gabi! “Decided na ito! Bilisan niyo at gamitin ang aking pangalan para kontakin ang top ten assassins sa listahan! Mas maagang mamamatay ang g*go na iyon kung magagamit natin sila! Siguraduhing sabihin sa kanila na kung matatapos nila ang kanilang misyon, tataasan ko ang kanilang bayad hanggang sa thirty percent na mas mataas kaysa sa market price!” deklara ni Kai habang hinahampas ang hita niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, alam ni Kai na hindi na siya pwedeng magtiwala sa mga Hanyu. Hindi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser