Kabanata 2148

Naisip ni Kai na ito ang best shot niya para mapatay si Gerald. Kapag umalis si Gerald sa Japan bago pa niya maisagawa ang assassination, positibo si Kai na mawawalan na siya ng pagkakataon na mapatay si Gerald. Kung nangyari iyon, hindi mawawala ang kanyang sama ng loob! “…A-Ano…” sabi ng kanyang mga tauhan habang nakatingin sila sa isa’t isa nang may pagkadismaya, iniisip nila kung paano nila ito ipagpapatuloy. Pinanood ni Kai ang kanilang nag-aalalang mukha, bago siya naglabas ng ilang bank card mula sa compartment ng kotse at iniabot ang isa sa bawat isa sa kanila bago niya sinabing, “Ito. Ang bawat isa sa mga ito ay may one million dollars sa loob. Huwag kayong mag-atubiling ubusin ang pera." Tiningnan ng kanyang mga tauhan ang bank card ng ilang sandali, ngunit ang tanging magagawa ng mga ito ay tanggapin ang mga bank card. Alam nilang desperado na talaga si Kai na patayin si Gerald at ito na ang pinakamagandang pagkakataon niya na gawin iyon. Gayunpaman, alam din nila na k

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser