Kabanata 2151

Sa sobrang tiwala ng Vulture, natitiyak ni Kai na tiyak na papatayin si Gerald sa pagkakataong ito...! Matapos tingnan ang larawan ni Gerald saglit—at isaulo ito—, hindi naiwasang maramdaman ni Vulture na medyo pamilyar si Gerald. Bagama't hindi niya masabi kung bakit ganoon, tiniyak niyang itago ang kanyang pag-uusisa sa pamamagitan ng pagtatanong, "Kahit na, habang tiyak na matatapos ko siya, tungkol sa komisyon..." Nang marinig iyon, sinenyasan ni Kai ang isa sa kanyang mga tauhan bago sinabing, “Dalhin mo.” Tumango bilang tugon, ang nasasakupan pagkatapos ay nawala sa isa pang silid bago mabilis na bumalik na may dalang maleta... Habang pinagmamasdan ang pagbukas nito ng kanyang subordinate sa harap ng Vulture, pinagkrus ni Kai ang kanyang mga paa bago idinagdag, “May dalawang milyong dolyar doon. Kung papatayin mo si Gerald sa loob ng tatlong araw, maglilipat ako ng limang milyong dolyar sa iyong bank account bilang natitira sa iyong komisyon. Kung ito ay umabot sa nakalip

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser