Kabanata 2152

“Kung ayaw mo, pwede ba tayong mag-usap saglit, Mr. Crawford?” tanong ni Ichiro habang bumuntong-hininga. Si Ichiro, para sa isa, ay hindi makapagsalita sa kanyang mga kasamahan tungkol sa ilang mga bagay at wala siyang malapit na kaibigan. Sa pag-iisip na iyon, naisip niya na si Gerald ang magiging perpektong tagapakinig. “Oo naman. I don't mind,” sagot ni Gerald sabay tango, sa pag-aakalang posibleng marami pa siyang matutunang pahiwatig tungkol sa taong pumatay sa sundalo ng Yanam special forces. Ano pa, ito ang kanyang pagkakataon upang makita kung ang militar ng Hapon ay nagawang malaman na siya ang pumatay kay Adler. “Natutuwa akong pumayag ka! Sundan mo ako. Alam mo, nag-mail sa akin ang pamilya ko kamakailan lang, susubukan ko,” nakangiting sabi ni Ichiro. Kasunod nito, hindi nagtagal ay nakita nilang naglalakad ang dalawa sa opisina ni Ichiro. Pagpasok ay agad na sinabihan ni Ichiro ang sekretarya na maghanda ng tsaa bago sinenyasan si Gerald na maupo. “Patuloy na duma

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser