Kabanata 2158

Sa mabilis na paglapit ng gabi, si Gerald at Master Ghost ay mabilis na nagsimulang pumunta sa kinaroroonan ni Ichiro at ng iba pa. Para naman sa mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat, pagkatapos mag-imbestiga sa buong araw—habang patuloy na hinihimok ni Ichiro—, nagawa nilang suriin ang hindi bababa sa kalahati ng mga nakapalibot na hotel at guesthouse. Bukod sa rehistrado, ang sinumang dayuhan na naninirahan sa mga lugar na iyon ay pansamantalang ikinulong sa ilalim ng militar ng Hapon, at kasalukuyang binabantayan ng mga sundalong Hapones... Anuman, habang ang dalawa ay nagpatuloy sa pagpunta sa kinaroroonan ni Ichiro, tiniyak ni Gerald na idetalye kung ano ang naranasan niya sa nakalipas na dalawang araw kay Master Ghost. Matapos pakinggan ang lahat ng iyon, hindi napigilan ni Master Ghost na sabihin, "Sa totoo lang nagulat ako na susundin ng pangkat ng imbestigasyon ang iyong mga utos tulad nito..." Para kay Master Ghost, dapat si Gerald ang pangunahing suspek sa pagkawala

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser