Kabanata 2159

Batay sa limitasyon ng oras na ibinigay sa kanya ng patriarch, ito ay dapat na ikaanim at huling araw ni Amare sa Japan. Kung hindi pa rin niya mahanap si Gerald, kailangan pa niyang umalis bukas, kaya hindi niya makumpleto ang misyon na itinalaga sa kanya ni Will... Tulad ng pakiramdam niya na ang lahat ng pag-asa ay nawala—at na siya ay mabibigo na makuha ang mabuting panig ni Will—, si Gerald ay humarap sa kanya! Wala nang mahihiling pa si Amare na mas maganda! Gayunpaman, sa napakaraming sundalong Hapones sa paligid, mas alam ni Amare kaysa kumilos nang padalus-dalos. Dahil doon, sinulyapan niya sandali si Gerald—para lang kumpirmahin ang pagkakakilanlan niya—bago mabilis na umiwas ng tingin. Umiwas ng tingin ang pangalawang Amare, napansin agad ni Gerald na may nakatitig sa kanya. Nakataas ang isang bahagyang kilay, tumingin si Gerald sa mga indibidwal na nakaupo sa sofa... Habang hindi niya matukoy kung sino ang nakatitig sa kanya kanina, ang nasa gitna ay medyo natigilan s

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser