Kabanata 2181

"Gusto mo bang matutunan ito?" ngumiti ang matanda kay Gerald habang sinasabi ito. “Ako ay isang cultivator. Paano ako matututo ng ninjutsu?" Napawi ang ngiti ni Gerald at nalilito siyang nagtanong. “Kaya mo itong matutunan. Ang cultivation at ninjutsu ay pareho ng pinagmulan. Pareho silang kumukuha ng natural power sa pagitan ng langit at lupa. May kaunting pagkakaiba lang. Ikaw ay isang cultivator at mayroon kang kapangyarihan ng Herculean Primordial Spirit. Ang pag-aaral ng ninjutsu ay napakadali para sayo, kaya sa tingin ko ay makakapagsimula ka na sa loob ng ilang araw lamang,” sabi ng matanda habang nakatingin kay Gerald. “Magandang bagay ‘yan.” Hindi tumanggi sa matanda si Gerald. Kung matututuhan niya ang kakayahang ito at maging expert siya sa kapangyarihan na ito, magiging malaki ang kanyang pagkakataong mailigtas ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid na babae, na nasa Sun League. "Gusto mo bang matuto ngayon?" hindi na makapaghintay na magsimula ang matanda. “

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser