Kabanata 2182

Hindi nagtagal ay nakarating na ang dalawa sa Futaba Mansion. Bago sila dumating, nakarating na ang mga expert na hinanda ng matanda. “Gerald, sino ang mga taong ito? Tinanong ko sila kanina kung sino sila, pero hindi nila sinabi sa akin. Sinabi lang nila sa akin na pumunta sila dito dahil inutusan sila. Sila ba ang mga katulong na nakuha niyo?" nakatayo si Takuya sa entrance ng manor sa oras na ito. Mabilis siyang lumapit kay Gerald nang makita niya ito at nagtanong sabay turo sa mga tao na nakatayo sa magkabilang gilid ng mansyon. "Pumasok muna tayo bago natin pag-usapan ito." "Salamat sa tulong niyo. Sabihin niyo sa akin kung may kailangan kayo!" Ayaw itong ipaliwanag ni Gerald sa harap ng mga taong ito. Sa halip, kumaway siya sa kanila at dinala sina Takuya at Fujiko sa loob ng bahay. Sa loob ng parlor, inulit ni Takuya ang kanyang tanong nang makapasok sila sa loob. Masyado nang komplikado ang sitwasyon ng pamilyang ito. Hindi lang nila kinailangang harapin ang mga pamilyan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.