Kabanata 2229

Habang iniisip ni Gerald ang rough estimate, napagtanto ni Gerald na ang thirty percent share ay pwedeng umabot sa ten billion dollars... “Bingo. Ilang taon ko nang pinaplanong sabihin ito sayo, kahit na hindi kita mahanap… Dahil nagkita na tayo ulit, sana tanggapin mo ang aking offering. Nabili ko na ang ilan sa mga shares ng kumpanya at handa na akong i-transfer ang mga ito sayo," sagot ni Derrick bago siya tumango, makikita sa kanyang mga mata ang passion. Mukhang gusto niya talagang magkaroon ng pera si Gerald... Huminto ng sandali si Gerald nang marinig iyon, bago niya sinabi, “Hindi ka ba nag-aalala na kukunin ko ang kumpanya mo pagkatapos mong ibigay sa akin ang shares?” “Ano naman? Iniligtas mo ang buhay ko! Kung hindi mo ako binigyan ng pagkakataong mabuhay, hindi ko sana nasimulan ang Fareast Consortium sa simula pa lang! At saka, alam ko na hindi ikaw ang tipo ng tao na gagawin ang bagay na iyon!" sagot ni Derrick. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang i

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser