Kabanata 2237

Makalipas ang ilang araw na nagtatrabaho siya para kay Kai, napagtanto niya na hindi na siya pwedeng manatili sa kanyang tabi ng matagal pa. Malamang ay may mangyayaring masama sa kanya kung may masabi siyang mali. Kahit pa tumayo lamang siya doon, siya ang magiging target ni Kai sa tuwing nagagalit ito. Mabilis na lumipas ang isang buong hapon hanggang sa ilang sandali lang ay sumapit na ang gabi. Nagmaneho si Gerald papunta sa lokasyon ng hotel base sa location na binigay sa kanya ni Kai. Sinabi lang ni Gerald sa iba na aayusin niya lang ang maliit na isyu, kaya wala siyang ibang dinala. Kung tutuusin, si Kai ay isang masamang tao at malamang ay may mga kampon siyang nakapalibot sa kanyang paligid, ayaw niyang iperwisyo ang buhay ng iba. Nang mai-park niya ang kanyang kotse ay may isang waiter na lumapit sa kanya. "Pwede ko bang malaman kung ikaw si Mr. Gerald Crawford?" Yumuko at nagtanong ang waiter bago pa maibaba ni Gerald ng buo ang bintana. "Oo ako iyon." Sabi ni Ger

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser