Kabanata 2238

Wala itong masyadong epekto sa kanya, pero nagpanggap pa rin siya na parang hindi siya magaling uminom. Walang tigil siyang kumuha ng malamig na hangin. “Gerald, parang hindi ka masyadong marunong uminom.” naging confident si Kai nang makita niya ang mukha ni Gerald. "Tama iyan. Mahina akong uminom. Madalas na nalalasing ako pagkatapos ng dalawa hanggang tatlong baso ng alak." agad namang sinabi ni Gerald. Hindi talaga siya naapektuhan ng ganoong klase ng alak. Sa dami ng nainom niya, mas kailangan niyang umihi at hindi siya masyadong nalalasing. Pwede pa niyang gamitin ang kanyang Herculean Primordial Spirit para i-evaporate ang ihi sa kanyang katawan. “Pareho tayo. Kumain muna tayo!" Hindi na pinilit ni Kai si Gerald na uminom pa ng alak. Baka maramdaman ni Gerald na may mali kung ipagpapatuloy niya pa ito. At saka, hindi na masyadong nabalisa si Kai pagkatapos niyang malaman kung gaano karami ang nainom ni Gerald. Pagkatapos kumain, kailangan ng isang tao na uminom ng apat h

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser