Kabanata 2246

Si Kai ay masyadong abala habang sinusubukan niyang huminga para makasagot. Hindi siya makahinga kahit anong pilit niya! Dahil wala siyang narinig na sagot, si Gerald ay tahimik na nanood habang unti-unting nalalapit sa kamatayan si Kai. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang matanda ay walang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa kanyang harapan. Nananatili siyang walang pakialam, kaya pinili na lang ng matanda na uminom ng mas maraming tsaa habang binabasa niya ang ilang mga librong nakalatag sa kanyang paligid. Sa kabilang banda, ang subordinate ni Kai ay labis na natakot kaya siya na-paralyze siya sa kanyang kinatatayuan... Sa oras na namatay na si Kai, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang leeg—mula pa kanina—at nanatili siyang nanlamig doon, isang masakit na ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha... Hanggang sa sandaling mamatay siya, hindi pa rin narealize ni Kai kung ano ang nangyari. Pinatay siya, pero hindi na mahalaga iyon ngayon... Ngayong pa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser