Kabanata 2247

Ito ang pinakamagandang lugar na naisip ni Gerald para ligtas na itapon ang bangkay ni Kai. Kung hindi, hindi siya magdadala ng problema sa bahay ng matanda... “Huwag kang mahiya, maliit na bagay lang ito. Kung hahanapin sila ng mga tao, sasabihin ko na lang na umalis sila bago ka umalis. Sa madaling salita, hindi ko alam kung saan ang dalawang Kanagawa na iyon,” sagot ng matanda sabay kindat. “Na-appreciate ko ito… Kahit na pumunta ako dito para patayin si Kai, may kailangan rin akong pag-usapan sayo,” seryosong sinabi ni Gerald. “Sabihin mo lang…” sagot ng matanda sabay tango. “Nakahanap ako ng paraan para makapunta sa Yearning Island,” sabi ni Gerald pagkatapos niyang huminga ng malalim. Sa totoo lang, nahihirapan siyang makahinga habang sinasabi niya ito. “…Hmm? Bakit nandito ka pa? Dalian mo at iligtas ang iyong mga magulang at kapatid! Hindi na natin pwedeng hayaan si Daryl na gamitin pa sila para takutin ka!" sabi ng matanda na may matigas na ekspresyon sa kanyang mukh

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser