Kabanata 2268

“...Nakikita ko... Simulan natin ang imbestigasyon ngayong gabi. Kahit na hindi ito alam ni Lucian, ang iba pang mga miyembro ng pamilya ay masyadong naghihinala. Kung hindi tayo kumikilos, mas mataas ang tsansa na mapunta sa panganib si Miss Lawrence…!” sabi ni Aiden na hindi na nag-abalang bumulong. Kahit na tinakpan ng malakas na ulan ang kanyang boses, hindi nito binago ang katotohanan ang tono ng kanyang pananalita ay nagsa-suggest na libutin ang buong asyenda para makita kung naroroon si Lindsay... Biglang kumunot ang noo ni Gerald saka siya sumagot, “Pakalmahin mo ang sarili mo.” “Hindi ko gagawin ‘yan! Kung sakaling makasalubong muli ni Miss Lawrence ang isang tulad ni Frey, paniguradong mapapahamak siya!" bulong ni Aiden sabay buntong hininga. "At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong manatiling kalmado. Paano mo siya ililigtas kung hindi malinaw ang iyong pag-iisip?" sagot ni Gerald, malinaw sa kanya ang nararamdaman ni Aiden. Kung tutuusin, mas stressed si

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser