Kabanata 2269

Ang malakas na ulan ay hindi huminto makalipas ang maraming oras... "Dapat ba nating tanungin ang mga miyembro ng pamilyang Grubb tungkol dito?" tanong ni Aiden habang inilalabas ang kanyang cellphone, handa na siyang makipag-ugnayan sa kanyang superior. “Magsagawa muna tayo ng masusing imbestigasyon. Kung wala siya sa manor, malamang ay mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa una nating inaakala... Maaaring natakot ang mga Grubb sa kabilang grupo—dahilan kung bakit sila nanatiling tahimik tungkol dito—, o kaya'y may iba pang dahilan na hindi pa natin nakikita," sagot ni Gerald habang nakapatong ang mga kamay sa windowsill nang nakatingin sa labas... “Ang pamilyang Grubb ay isang kawili-wiling grupo... Si Lindsay ay nawala pero ayaw pa rin nilang sabihin ito! Makukuntento lang ba sila kapag may nangyari nang masama?" sabi ni Aiden habang inihampas ang kanyang kamao sa isang mesa, iniisip niya kung ano na kayang nangyayari kay Lindsay ngayon. Kung siya ay nadungisan ng isang tao na

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.