Kabanata 2270

"Wala bang mga clues na naiwan...?" tanong ni Gerald na halos sigurado na si Lucian ay walang kinalaman sa pagkawala ni Lindsay. Pagkatapos ng lahat, walang kakaibang emosyon sa kanyang mukha sa kanilang buong pag-uusap. “Kung mayroon man, matagal na naming natagpuan ang mga ito... Masyadong malaking tragedy ito... Hindi ko lang alam kung patay na ba o buhay ang anak ko, pero hindi ko pa rin mahanap ang bangkay niya kung patay man siya! Hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari…” sabi ni Lucian habang umiiling. “Napag-isipan mo na bang tanungin ang mga tauhan ni Frey? Sila ang pinaka-close sa kanya kaya baka may idea sila kung anong nangyari sa kanya,” sagot ni Gerald habang napakamot siya sa kanyang baba. "Walang pinagkaiba nag sagot nila kahit ilang beses akong nagtanong. Sinabi nilang lahat na nang umalis si Frey isang hapon, hindi na niya nakontak ang sinuman sa kanila. Iyon siguro ang araw na nawala siya," sabi ni Lucian na inisip ang lahat ng sinabi ni Gerald, nagpatuna

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.