Kabanata 2277

"Huwag kang mag-alala, hindi pa nasusuot ang mga ito," walang pakialam na sinabi ng matanda. Nahihiyang tumango si Gerald, saka niya sinabit ang kanyang damit sa tabi ng apoy bago umupo sa harap ng matanda habang nagtatanong, "Alam mo ba kung bakit ako nandito, senior?" "Sa tingin mo ba alam ko ang divination techniques?" sagot ng matanda habang iniikot ang kanyang mga mata. “...Well... Nandito ako para malaman ang mga sikreto ng Yearning Island. Mula sa sinabi sa akin ng mga descendant ng Seadom Tribe, lahat ng mahahalagang records ng kanilang tribo ay inilagay dito…” napabuntong-hininga si Gerald nang sabihin ito. “…Yearning Island? Seadom Tribe?" nalilitong sinabi ng matanda. Naudyukan na magtanong si Gerald nang marinig iyon, “…Siguro… pwede naman akong magtingin-tingin dito…?” "Gaya ng sinabi ko noon, lahat ng naririto ay sayo dahil nasa loob mo ang Herculean Primordial Spirit. Nandito lang ako para bantayan ang mga gamit mo,” sagot ng matanda habang patuloy na nagpapa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser