Kabanata 2278

Habang nagsisimula na siyang manigarilyo at nang ipikit niya ang kanyang mga mata para makapag-pahinga ng sandali, narinig ni Gerald ang sinabi ng matanda, “Nahanap mo na ang hinahanap mo?” "Hindi pa," sagot ni Gerald sabay buntong-hininga. "Halos isang libong libro ang makikita dito, na karamihan sa mga ito ay tungkol sa mga cultivation skills at ang iba ay mga historical records. Kaya kung gusto mo ng impormasyon tungkol sa island, sa tingin ko ay kakailanganin mo ng halos kalahating buwan,” sabi ng matanda habang gumulong-gulong sa kanyang kama. "Wala na bang mas magandang paraan para gawin ito...?" sabi ni Gerald habang pinagmamasdan ang matanda na naglalakad palapit sa kanya. "Syempre wala! Kahit pa halos one thousand years nang nakatayo ang ancient ruins, ako ay nakarating lang dito sixty years ago. Kahit noon pa man, wala pa akong nahawakang libro dito!" sagot ng matanda habang nakaupo sa tabi ni Gerald bago siya tumingala. Pinatay ni Gerald ang kanyang sigarilyo, bag

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser