Kabanata 2280

"Para makagawa ka ng apoy, kailangan mo munang lumikha ng isang resonance sa pagitan ng iyong sariling kapangyarihan at kapangyarihan ng langit at lupa. Pwede mong gamitin ang iyong essential qi para mapakilos ang mga natural elements. Pero kailangan mong malaman na ang paglikha ng apoy ay isa sa mga pinaka-simpleng bagay. Ang mga dakilang master noong sinaunang panahon ay may kakayahang ibagsak ang mga bundok at ang araw at buwan ay tuluyang mawawala gamit ang isang move!" excited na sinabi ng matanda, alam na iyon ang tunay na limitasyon ng cultivation. Sa kasamaang palad, ang isang cultivator na may kakayahang ganyan ay hindi agad lumilitaw sa loob ng mahigit isang libong taon. Mangyayari lang ito kung ang isang tao ay napakatalino at kailangan din nilang magkaroon ng mahusay na skills at luck bago sila magtagumpay bago nila makamit ang ganoong lebel ng kadakilaan.. Biglang nagsalita si Gerald nang marinig iyon, “…Pero… hindi ba imposibleng mawala ang araw at buwan…?” Si Geral

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.