Kabanata 2281

Hindi niya binitawan ang libro at pinagpatuloy niya ang pagbabasa pagkatapos niyang dilaan ang kanyang daliri. Hindi nanatiling walang idle si Gerald. Nilinis niya ang stone table, naglakad papunta sa naunang bookshelf, at nagsimulang maghalungkat. *** Samantala, sa pamilyang Grubb, nasuri ang footage ng surveillance system nitong nakaraang linggo sa ilalim ng utos ng family butler. "Nasaan si Gerald?" tiningnan ni Lucian ang footage at tumalikod para tanungin ang butler sa likod niya. “Master, lumabas kaninang umaga si Mr. Gerald, may iimbestigahan daw siya. Sinabi niya na aabot siya ng mga dalawa hanggang tatlong araw para makabalik,” sabi ng butler. "Nasaan ang binata na kasama niya?" tanong ni Lucian. “Nasa guest room. Ang lalaki ay hindi maganda ang kalagayan. Hindi niya kinain ang tatlong pagkain na ipinadala sa kanya ngayong araw. Ilang baso lang ng tubig ang hinihingi niya sa mga katulong,” sabi ng mayordomo. “Hay. Sa tingin ko masyado siyang pinilit ng higher-ups niya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser