Kabanata 2282

Medyo nagulat at nagtaka si Lucian kung bakit napakatindi ng reaksyon ni Aiden, ngunit hindi na siya nagtanong muli. “Alam naming lahat na siguradong walang mangyayaring masama kay Lindsay. Huwag kang mag-alala!” patuloy na sinabi ni Lucian. "Siya nga pala, Patriarch Lucian, sa tingin mo ba ito ay kagagawan ito ng war department ng Yanam?" Kinaladkad ni Aiden si Lucian sa isang maliit na kwarto, isinara ang pinto, at pabulong na nagtanong. "Anong ibig mong sabihin?" Kumunot ang noo ni Lucian. "Malamang alam mo na may conflict kami ni Kuya Gerald sa war department ng Yanam dati, di ba?" Napalunok si Aiden bago siya nagtanong. Mula nang magising siya, buong araw nang nasa isip niya ang idea na iyon. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas naramdaman niyang posible ito. "Alam ko. Pinatay ni Gerald ang high elders ng tatlong pinakamalaking pamilya, at maging ang dating head ng war department, si Godwin Linwod, ay kakaibang nawala. Kagagawan rin ninyo ito, tama ba?” Tumango si Lucian. Ang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser