Kabanata 2302

"Pwede na ang kahit ano sa dalawa. Minamaliit niyo talaga si Gerald... Ang batang iyon ay mas malakas kaysa sa sinuman sa inyo..." sabi ni Jobson habang walang pakialam na kinakaway ang kanyang kamay. "…Kasama ako sa mga taong iyon?" tanong ni Fujiko habang tinuturo ang kanyang sarili. Alam niya sa kanyang sarili na kilala niya ng husto si Gerald. Kahit na hindi niya alam kung bakit ito malakas, pero pagkatapos gumugol ng maraming oras sa kanya, sigurado siyang alam niya ang lawak ng kanyang mga kakayahan. “Oo naman, kahit ang batang iyon ay hindi alam kung gaano siya kalakas,” kumibit balikat si Jobson bago siya tumawa ng malakas. Lumalabas na siya ang mas nakakakilala kay Gerald sa iba pa nilang kasama doon. Ilang sandali pa ay dumating ang tsaa ni Jobson at masaya itong ininom ng matanda... Kasalukuyan naman kay Gerald, siya ay nanatili sa isang ligtas na distansya mula sa mga sasakyan ng militar mula pa kanina. Medyo naiinip si Aiden dahil gusto niyang malaman ang kalagayan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser